Šokující pravda: Fluoridace vody z nás dělá otroky

Zbavte se fluoridu ve vodě

Fluorem ke zdraví.

Prosím, ověřte se

Anebo k autismu? Podařilo se jí prokázat souvislosti mezi účinky nadměrných koncentrací fluoridů a vznikem autismu. Za posledních padesát let se zvýšila celosvětově frekvence diagnózy s názvem poruchy autistického spektra téměř padesátinásobně.

Tento nárůst je zaznamenán ve všech vyspělých zemích světa.

jak se zbavit překročení povolené rychlosti

Odborníci hovoří v souvislosti s autismem doslova o epidemii. Tato vývojová porucha se projevuje ze všech psychiatrických diagnóz nejdříve; příznaky mohou být u dítěte viditelné již ve dvou letech. Už jako kojenci bývají autistické děti málo komunikativní — nenavazují oční kontakt s maminkou, netulí se, nemazlí a po celý život mají velké obtíže při navazování jakýchkoli vztahů s jinými lidmi, přičemž platí, že co autista, to originál.

Jak se zbavit zubního kamene a plaku

U každého jedince se nemoc projevuje jinak — jeden provádí abnormální pohyby, druhý je agresivní, třetí řadí věci do komínků a nesnáší změny, další nereaguje na oslovení a je zcela uzavřen ve svém světě. Jeden z předních českých expertů na psychické a vývojové poruchy u dětí v rozhovoru též poznamenal, že se autismus začíná projevovat v době, kdy dítě dostává do těla při očkování celou řadu vakcín. Není divu, že si stále více lidí klade otázku, zda jde o pouhou shodu okolností, nebo hraje současná podoba očkování ve vzniku autismu zásadnější roli.

A že když rodiče hledají příčinu, často dávají oba jevy do souvislosti.

Zubní pasty v moderním věku

V Česku se k očkování coby příčině autismu přiklání například známá praktická lékařka Ludmila Eleková. Její zájem o problematiku vyvolaly potíže jejího vlastního dítěte.

Tři dny neutišitelně plakal, měl horečku, špatně spal, nepil a měl veliký rudý otok na zadečku. Byla jsem čerstvě atestovaná lékařka, ale nevěděla jsem, co se děje.

Vakcína je upravený virus, bakterie nebo toxin, podávaný do těla spolu se stabilizátory a solemi hliníku pro zesílení reakce.

zbavte se fluoridu ve vodě jak se zbavit vápna

Jako konzervant pak slouží například rtuť. Když se Ludmila Eleková ponořila do studia, dozvěděla se, že přídatné látky, hliník a rtuť, mohou způsobit poškození v mozku a s ním spojený autismus, hyperaktivitu, dyslexii, sníženou imunitu či nejrůznější alergie.

A z pravdy se mi udělalo nevolno. Otázka ovšem je, nakolik se lékaři a farmaceutické firmy hledat nějaké souvislosti snažily a snaží.

Všichni víme, že čištění zubů je důležité jako prevence proti tvorbě zubního plaku a zubního kamene —  ale co přesně to znamená?

Při každé snaze tento problém seriózně prozkoumat jsou všichni, kdo se o to pokoušejí, označeni v lepším případě jako šarlatáni. Zato farmaceutické firmy a očkovací lobbisti pracují na svém pozitivním obrazu velmi vehementně. V roce vyšlo najevo, že si hlavní lobbistická organizace na tomto poli s názvem Česká vakcinologická společnost ČVS objednala u PR agentury AMI Communications projekt reklamní kampaně s názvem Vzdělávací akademie pro novináře.

Jak vyplývá z názvu i obsahu studie projektu kampaně, byla zacílena na ovlivnění novinářů.

V projektu jim bylo vysvětleno, jak mají o očkování referovat. Výsledky takovýchto akcí jsou zřejmé — například Česká televize dělá pravidelně farmaceutickým firmám reklamu a doporučuje lidem očkování. Seriózní debata o možných vedlejších účincích se nikdy nevedla a pohled je vždy jednostranný a zaujatý.

Mnozí se domnívají, že má tato sloučenina lví podíl na tělesném i duševním zdraví spotřebitelů. Fluoridace, čili přidávání fluoridu do pitné vody, se provádí po celém světě již asi sedmdesát let a dokonce se tvrdí, že tato látka mimo jiného zastaví i rozkládací proces hnijícího zubu. Na druhou stranu kritici tvrdí, že takové výhody fluoridů nejsou plně prokázány, zato jejich negativní účinek je vědecky rozebrán dopodrobna. Dokonce se tvrdí, že se jedná o produkt vládnoucí nacistické elity podle receptu nacistických vědců. Sterilizace je další teorií, která poblouznila svět, rovněž má mít fluorid v pitné vodě jasný podíl na bělení zubů, s čímž v padesátých letech minulého století přišel jistý zubař z amerického Colorada.

Já na semináři nebyl, a tak vám můžu sdělit i jiné informace. Problémy a podezření nejsou samozřejmě jen v Čechách. V roce se svěřil se svou neblahou zkušeností například slavný oscarový herec Robert De Niro.

Dříve býval zastáncem vakcín, ale svůj názor změnil poté, co se jeho syn stal autistou.

Šokující pravda: Fluoridace vody z nás dělá otroky

Jedním z důvodů je podle něj to, že by pravda mohla ovlivnit objemné finanční toky ve farmaceutickém průmyslu. O tom, že nemluvil jen tak do větru, svědčí i to, co nastalo, když se herec rozhodl prezentovat na svém filmovém festivalu Tribeca snímek Vaxxed, jenž pojednává právě o problémech způsobených očkováním. Ač se chystal herec uvést film živě, nakonec snímek bez vysvětlení z programu stáhl. Stihl pouze vyzvat diváky, ať si film obstarají na internetu.

Skrytý jed, který konzumujeme

Někdo mu zřejmě důrazně vysvětlil, že tudy cesta nepovede. Faktem je, že hlavní zdravotnický proud na jakékoli negativní zmínky o vedlejších účincích vakcín vždy reaguje tvrdě, až hystericky. Proč, když je vše tak bezpečné a růžové? Nervy na pochodu Významnou osobností, která se pouští především do vod, kam se mnozí neodvažují, je i česká vědkyně Anna Strunecká.

Zubní pasty v moderním věku Zubní pasty v moderním věku Zuby máme v průběhu života nanejvýš dvoje. I proto jsme ochotni hodně investovat do jejich zachování a zdraví. Moderní zubařská péče nepochybně k tomuto cíli směřuje: Nikdo nepopírá, že zbavit zuby kazů, které se již vyskytly, případně zaléčit kořenové kanálky a další problémy v ústní dutině, je správná cesta.

Proti autorce známých knih Doba jedová či Varovné signály očkování je v médiích vedena dlouhodobě negativní kampaň. Čím jsou její argumenty podloženější a znalosti větší, tím jsou útoky ostřejší a osobnější. Mezi největší fauly ze strany vědecko-medicínsko-farmaceuticko-mediálního systému, který tvoří úzce propojený celek, patří neustálé omílání výroků, že paní Strunecká není vědkyně. Po studiu biologie a chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy se tamtéž stala doktorkou přírodních věd dnešní malý doktorátkandidátkou věd dnes velký doktorátdoktorkou věd vyjadřuje nejvyšší vědeckou kvalifikaci prokázanou vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v určitém vědním oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnostdocentkou i profesorkou.

Profesorka Anna Strunecká.

Fluorem ke zdraví. Anebo k autismu?

Foto Profimedia Od roku vedla Anna Strunecká praktická zbavte se fluoridu ve vodě a zajišťovala přednášky a kurzy pro studenty Přírodovědecké a Matematicko-fyzikální fakulty UK, vyškolila 52 diplomantů magisterského studia a 14 postgraduálních studentů, napsala patero učebních skript, deset let působila jako vedoucí Katedry fyziologie živočichů a vývojové biologie PřF UK, kde zůstala až do důchodu.

Za tu dobu stihla publikovat výsledky své vědecké činnosti ve více než třech stovkách odborných prací, jež se objevily v řadě domácích i mezinárodních časopisů.

creme dermamelan proti stárnutí

Objasnila například některé mechanismy vzniku patofyziologických změn u hematologických nemocí, schizofrenie, Alzheimerovy nemoci či autismu. A v letech — byla mimochodem koordinátorkou pro přípravu projektu 6.

Tu nejzajímavější činnost však Anna Strunecká provádí až po odchodu do důchodu v roce Výhodou rybníky omlazující krém proti vráskám totiž je, že ho nemůžou odnikud vyhodit a je nezávislý. To však rozpaluje různé obchodníky s lidským zdravím do běla, přestávají se ovládat a klesají až na pomyslné morální dno, je-li ještě kam klesat. Nejprve se od Anny Strunecké distancovali hlavouni Univerzity Karlovy, která se snaží předstírat, že dlouholetá vedoucí katedry na Přírodovědecké fakultě snad ani nepůsobila.

Univerzita tedy opatrně připouští, že kdysi dávno tam působila, ale jen trochu. Nikoli, pracovala zde celý profesní život.

jak se zbavit agrese

Drzý jako lázeňská veverka byl v tomto ohledu i předseda koalice na podporu očkování a odborný poradce soukromé očkovací firmy Avenier Doc. Rastislav Maďar, PhD. Ve vysílání České televize označil paní Struneckou, která je coby profesorka kvalifikovanější než on, za seniorku, jež není lékařkou ani odborníkem na očkování a nikoho nikdy neočkovala. Zároveň ale nevědomě odkryl, jak obrovský je rozdíl mezi nezávislým odborníkem a člověkem, který se nachází v nemravném střetu zájmů.

Jediné informace, které by bez odvážných jedinců dostávala, by byla očkovací a léková propaganda. Jelikož kromě různých autoimunitních a jiných civilizačních nemocí nepřetržitý růst poruch autistického spektra, převládajících v několika minulých dekádách, způsobuje obavy ve společnosti i nezmanipulované zdravotnické veřejnosti, pustila se profesorka Strunecká se svým synem Otakarem do dalšího velkého výzkumu.

Nejlepší kosmetické ošetření proti stárnutí Nejlepší bezolejový oční krém proti stárnutí

Mezi rizikovými vlivy je zmiňován i fluorid, ovšem neurotoxické účinky těchto solí kyseliny fluorovodíkové stále nejsou obecně uznávány. Magazín v září publikoval jejich článek Chronic Fluoride Exposure and the Risk of Autism Spectrum Disorder, v překladu Chronické působení fluoridů a riziko poruch autistického spektra. Jak napovídá název, profesorce Strunecké se podařilo najít souvislosti mezi účinky nadměrných koncentrací fluoridů a vznikem autismu.

Hodnotila vliv fluoridů jak na metabolické a buněčné poruchy, tak třeba i na pokles hladiny melatoninu, takzvaného hormonu spánku.

  1. Она увидела лицо Орла и услышала его голос.

  2. Fluorem ke zdraví. Anebo k autismu? - Časopis Šifra
  3. Jídlo proti vráskám
  4. И наступила - А теперь, Франц, - Кэти открыла дверь в полицейский участок, - не забудь, что ты старший по званию.

  5. Много-много лет назад, на Земле, в их маленьком доме в Шилли-Мазарин Николь пробудилась от кошмарного сна.

  6. Jak se zbavit zubního kamene a plaku | Signal | Signal

Zřejmě nejzásadnějším zjištěním celého výzkumu je, že fluorid v kombinaci s volnými kationty hliníku zesiluje patologické symptomy autismu. Tato synergická kombinace s hliníkem přitom umocňuje účinky fluoridu již při koncentracích zbavte se fluoridu ve vodě nižších, než kdyby působil na organismus samotný.

Nebýt takových lidí, dozvíme se v televizi maximálně to, že se Hliník odstěhoval do Humpolce. V této souvislosti je velmi důležité zmínit fakt, že zbavte se fluoridu ve vodě výskyt autismu se projevuje právě v zemích, které provádějí fluoridaci vody, nebo v místech s nadměrným výskytem fluoru.

Unauthorized Request Blocked

V rámci vědeckého výzkumu navíc přibývá studií, které upozorňují na nežádoucí účinky vyšších dávek fluoru na lidské zdraví. Některé výzkumy dokonce naznačují, že by vyšší příjem fluoru mohl mít negativní účinky na vývoj mozku.

zbavte se fluoridu ve vodě domácí prostředky k odstranění ekzému

Fluoridaci pitné vody zavedly mnohé státy krátce po 2. Údajně proto, aby zajistily zdravé zuby novým generacím.

Zlí jazykové či konspirační teoretici, chcete-li ovšem poukazují na to, že původní záměr homeopatický prostředek proti stárnutí ušlechtilý nebyl, neboť i průmyslový odpad je třeba nějak využít: likvidace fluoru vznikajícího v průmyslu by podle těchto úvah byla nákladná a neefektivní, a tak se přidá do vody či zubních past.

Problém je ve stále se zvyšujících koncentracích. V důsledku prudkého rozvoje průmyslových odvětví, která zpracovávají sloučeniny fluoru ve velkém, ale i kvůli rostoucí spotřebě minerálních hnojiv a pesticidů se fluoridy dostávají do půdy, vody, rostlin i do živočišných produktů.

V Československu se fluor přidával do pitné vody po vzoru Spojených států amerických, kde tato praxe přetrvává dodnes, až do začátku IQ tykve V posledních dvaceti letech jsou poruchy autistického spektra nejčastější vývojovou poruchou ve všech zemích světa.