Služba klientovi setkání se suisse proti stárnutí.

Při pořádání podobný akcí je dobré pamatovat na zázemí pro vystupující, občestvení pro ně, možnost zakoupit občerstvení i pro návštěvníky.

Cycling Live Tour of Switzerland 2017 Stage 3

Důležité je nepodcenit přípravu. Je velice dobré získat podporu pro pořádání takovýchto akcí od zastupitelů a představitelů města, případně je i zapojit do realizace. Velice vhodné je, když se podaří vytvořit z těchto akcí tradici, která se opakuje např.

udělej si sám proti stárnutí pokožky

Jediným velkým rizikem, které se nedalo ovlivniť, bylo počasí, ale i to nám nakonec vcelku vyšlo. Na akci vystupovali samotní klienti, kteří sociální služby využívají, a také hlučínské mažoretky a v závěru zde proběhl koncert a autogramáda Petra Bendeho.

služba klientovi setkání se suisse proti stárnutí škola proti stárnutí

Mediálním partnerem celé akce bylo rádio Kiss Morava. Média, propagace Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

služba klientovi setkání se suisse proti stárnutí

Velice úzce jsme spolupracovali s mediálním partnerem, rádiem Kiss Morava. O akci byli informování zástupci tisku, lokálních televizí přímo na místě dělali reportáž. Informace byly také k nalezení na internetových stránkách města, na plakátech, které byly v širokém okolí a také v Hlučínských novinách.

tyroxin proti stárnutí tour de Romandie suisse anti aging