Word a rychlé odstranění dvojitých mezer – chataukrkosky.sk

Odstranění mezer word

Account Options

V dolní části dialogu se můžete ještě předtím, než vybrané možnosti použijete, podívat na náhled, jak budou vypadat. Úroveň osnovy Úroveň, na které se odstavec objeví v zobrazení osnovy. Možnost Ve výchozím nastavení sbaleno vyberte, pokud chcete, aby se dokument ve výchozím nastavení otevíral se sbalenými záhlavími.

odstranění mezer word nejlepší maska​​ na obličej na vrásky

Další informace najdete v tématu Sbalení nebo rozbalení částí dokumentu. Odsazení Odsadí odstavec vlevo o zvolené množství.

Šipka doprava Odsadí odstavec vpravo o zvolené množství.

Možnosti v dialogovém okně Odstavec

Pokud chcete rychle odsadit první řádek pomocí pravítka, nahlédněte do tématu Odsazení prvního řádku. Pokud chcete rychle vytvořit předsazení pomocí pravítka, nahlédněte do tématu Předsazení prvního řádku.

Tato možnost je určená pro tisk ve stylu knihy. Mezery Upraví velikost mezery před odstavcem.

odstranění mezer word proti stárnutí obličeje rutina

Za Upraví velikost mezery za odstavcem. Řádkování Zvolte jednoduché.

kolagen proti stárnutí 3

Pokud chcete rychle nastavit jednoduché řádkování u celého dokumentu, nahlédněte do tématu Nastavení jednoduchých mezer mezi řádky v dokumentu. Volbou 1,5 řádku nastavíte text na jeden a půl násobek jednoduchého řádkování. Volbou Dvojité nastavíte dvojité řádkování textu. Pokud chcete rychle nastavit dvojité řádkování u celého dokumentu, nahlédněte do tématu Nastavení dvojitých mezer mezi řádky v dokumentu.

odstranění mezer word vráskový krém F99

Pokud text obsahuje například písmo o velikosti 10 bodů, můžete jako řádkování nastavit 12 bodů. Například při nastavení řádkování na hodnotu 1,15 zvětšíte mezeru o 15 procent a při nastavení řádkování na hodnotu 3 ji zvětšíte na procent trojnásobné řádkování.

Nepřidávat Políčko Nepřidávat mezeru mezi odstavce se stejným stylem zaškrtněte, pokud nechcete mezi takovými odstavci zvětšovat mezeru. Pokud chcete uložit nastavení, která jste zvolili jako výchozí, vyberte nastavit jako výchozí.

jak se rychle zbavit škytavka

Možnosti v dialogovém okně Odstavec V dialogovém okně Odstavec můžete nastavit následující možnosti. V dolní části dialogového okna je pole Náhled, které vám ukáže, jak by možnosti vypadaly, pokud se je rozhodnete použít.

Vyberte úroveň, na které se odstavec v zobrazení osnovy nachází.

odstranění mezer word

Odsazení Posune odstranění mezer word stranu odstavce o vámi určenou vzdálenost. Vpravo Posune pravou stranu odstavce o vámi určenou vzdálenost.

  • Odstranění prázdných odstavců | chataukrkosky.sk
  • Word a rychlé odstranění dvojitých mezer – chataukrkosky.sk
  • Přebytečné Entery ve Wordu - chataukrkosky.sk
  • Odstranění prázdných řádků ve Wordu - poradna Živě.cz
  • Dokonce i v poslední den, kdy se mi v práci objevil mnou zaviněný problém, reagoval pan Ing.
  • Jak odstranit velké prostory v aplikaci Word
  • Koncepce řízení stárnutí proti stárnutí

Speciální Vyberte první řádek, pokud chcete odsadit první odstranění mezer word odstavce, a pak zadejte velikost odsazení v. Pokud chcete vytvořit předsazení, vyberte předsazení a pak zadejte velikost odsazení v.

Automaticky upravit Když vyberete při Definování mřížky dokumentu možnost odstranění mezer word upravit odsazení zprava, bude pro daný odstavec automaticky upravená odsazení zprava.

Zarovnejte text v dokumentu na šířku stránky To je pravděpodobně nejčastější příčina příliš velkých mezer. Pokud dokument zarovná text na šířku stránky, první a poslední písmena každého řádku budou na stejné svislé čáře. Pokud je v posledním řádku odstavce několik slov, jsou šířeny na šířku stránky. Vzdálenost mezi slovy je v tomto případě poměrně velká.

Řádkování Vyberte 1,5 čáry pro text o velikosti jednoho a půl násobku jednoduché mezery. Vyberte dvojité pro dvojité řádkování. Nepřidávat Pokud chcete vyloučit některé odstavce, například odstavce v seznamu s odrážkami, vyberte Nepřidávat mezerua to z mezer nastavených před a za. Přichytit Vyberte Přichytit k mřížce, když je mřížka dokumentu chemická kůra proti stárnutí pletiaby se usnadnilo zarovnání textu pomocí mřížky dokumentu.

AKO CISLOVAT STRANY AZ OD URCITEJ STRANY

Rozšiřte své dovednosti s Office.