Normy a standardy

Maine proti stárnutí. Nejlepší péče proti stárnutí a vráskám.

Obsah

  Oba modely budou na evropském trhu dostupné od října.

  Studijní materiály Bakalářská práce Analýza aktivních látek určených do kosmetiky proti stárnutí v návaznosti na portfolio produktů firmy. Implementace zjištěných výsledků na optimalizaci produktového portfolia.

  maine proti stárnutí benjamin vautier suisse anti aging

  Vymezení hlavních konkurentů se zaměřením na jejich cenovou a propagační strategii. Analysis of active substances for anti-aging cosmetics in relation to the current product portfolio. Implementation of the results on the optimalization of product portfolio.

  vráskový krém nejúčinnější hodnocení Jak se mohu zbavit deprese

  Identification of the main competitors with the focus on their pricing and promotional strategy. Zuzana Bubnová Anotace Předmětem této práce je analýza aktivních látek určených do kosmetiky proti stárnutí v návaznosti na portfolio produktů firmy CPN spol.

  Teoretická část je zaměřena především na analýzu konkurence, produktovou strategii a metody portfolio analýzy.

  letý režim proti stárnutí

  Praktická část obsahuje analýzu konkurence, a to ze dvou pohledů. Z pohledu konkurentů dodávajících látky s podobnou biologickou aktivitou a z pohledu konkurentů dodávajících látky shodné po stránce fyzikálně-chemických maine proti stárnutí. Portfoliová analýza maine proti stárnutí postavení produktů firmy vůči konkurenci. Výsledkem jsou doporučení týkající se změn v cenové a propagační strategii firmy a návrhy na rozšíření produktového portfolia se zaměřením na problematiku stárnutí pokožky.

  maine proti stárnutí

  The theoretical part is mainly focused on analysis of the competition, product strategy, and portfolio analysis methods. The practical part contains the analysis from two perspectives: from that of competitors supplying substances with a similar biological activity, and from that of competitors supplying substances identical in terms of physical-chemical properties.

  The portfolio analysis evaluates company products in comparison with and in contrast to the competition. As the result, recommendations for changes in pricing and promotional strategy and proposals for the expansion of the product portfolio with a focus on aging skin are given.

  maine proti stárnutí