Čtenářské recenze

Jak se zbavit pohledu. Jak se zbavit závislosti na alkoholu - Pasparta

Obsah

  Vlastnosti Kniha je určená lidem, kteří mají problémy s alkoholem.

  jak se zbavit pohledu RTS live streaming suisse proti stárnutí

  Čtivým a srozumitelným způsobem popisuje důležité aspekty léčby závislosti na alkoholu z pohledu kognitivně behaviorální terapie KBTcož je účinný a stále se rozvíjející psychoterapeutický směr. Autor, zkušený psychoterapeut, se zaměřuje na konkrétní a prakticky využitelná doporučení, postupy a metody, které se osvědčují v terapeutické praxi. Publikace obsahuje i podnětné otázky a tipy na cvičení, které čtenáři, jenž má problém s alkoholem, pomáhají přesněji si formulovat své specifické problémy a najít účinnější jak se zbavit pohledu ze spárů ničivého alkoholu.

  jak se zbavit pohledu nejvyšší tajemství proti stárnutí

  Tato publikace dobře poslouží jako studijní text pro studenty a začínající odborníky v oboru adiktologie, ale i zkušený profesionál v ní může najít řadu zajímavých podnětů a inspirací, a to i tehdy, když se abúzem alkoholu a závislostí na něm přímo nezabývá. Čtivost a srozumitelnost nejde v tomto případě na úkor odbornosti.

  jak se zbavit pohledu

  Přál bych čtivé a erudované knížce Romana Peška mnoho čtenářů ve všech okruzích, jimž může něco říci. Kamil Kalina, CSc.

  let mladší režimy obličeje proti stárnutí