Yves Rocher - tvůrce rostlinné kosmetiky

Corgemont suisse proti stárnutí, Copyright, Armacell Switzerland AG

Sídlíme na adrese Vordergasse 43, Schaffhausen, Švýcarsko.

corgemont suisse proti stárnutí

Jsme také společnost Ewopharma International, s. Sídlíme na adrese Hlavná 13, Bratislava 3,Slovensko. Ewopharma International, s. Obě výše uvedené společnosti působí jako společní správci Vašich osobních údajů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kontaktovat nás můžete na info ewopharma. Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny jsou Julienne Jameson; j. Vaše osobní údaje jsou jakékoliv údaje, které Vás identifikují.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nám ukládá, abychom Vás informovali, z jakého důvodu titulu zpracování Vaše osobní údaje zpracováváme. Pokud jsme s Vámi již dříve uzavřeli obchodní vztah nebo jsme se domnívali, že s Vámi obchodní vztah navážeme, uchováváme Vaše osobní údaje jako součást našeho seznamu zákazníků na základě oprávněných zájmů, přičemž osobní údaje zpracováváme a uchováváme vysoce standardním způsobem, který je v rámci našeho oboru podnikání zcela obvyklý a který nijak nevybočuje z běžného očekávání corgemont suisse proti stárnutí subjektů údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme za předpokladu, že náš zájem na zpracování osobních údajů převažuje nad Vašimi právy.

Copyright, Armacell Switzerland AG

Jako farmaceutická společnost uchováváme osobní údaje týkající se Vašeho foto systém produkty proti stárnutí za předpokladu, že jste oznámili své osobní zkušenosti s naším produktem.

Tyto údaje jsme povinni uchovávat, na základě legislativy v oblasti farmakovigilance bezpečnosti léků za účelem zachování bezpečnostních profilů výrobků v celé EU. Všechna data zůstanou důvěrná a chráněná. Můžeme Vás osobu, která svou zkušenost s produktem nahlásila kontaktovat s žádostí o poskytnutí doplňujících informací ohledně bezpečnosti produktu za účelem sledování bezpečnosti léčiv. V případě, že jste zdravotnickým odborníkem, vezměte na vědomí, že pokud jde o hlášení nežádoucích účinků, je nutné dodržovat místní právní předpisy.

Populární značky

Pokud hlásíte nežádoucí účinky přímo naší společnosti, veškeré informace včetně Vašich osobních údajů budou zpracovány v potřebném rozsahu, jak je popsáno v odstavci výše. Bližší informace Vám budu poskytnuty v rámci žádosti o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vaše osobní údaje, které je nutné reportovat, uchovávat v souladu s příslušnými právními předpisy. To znamená, že Vaše osobní údaje budou v dané zemi chráněny na stejné úrovni jako v rámci EHP.

corgemont suisse proti stárnutí ta krém na vrásky

Jakékoli osobní údaje shromážděné za účelem dozoru nad bezpečností léčiv budou sdíleny v rámci skupiny Ewopharma nebo s třetími stranami, jako jsou výrobci, držitelé rozhodnutí o registraci výrobku nebo statní autority zabývající se ochranou zdraví, tak jak to vyžaduje legislativa EU a místní právní předpisy týkající se farmakovigilance bezpečnosti léků.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny rovněž externím poskytovatelům služeb. Jedná se např. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny také správním orgánům, orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům veřejné správy, pokud je poskytnutí Vašich osobních údajů těmto orgánům vyžadováno příslušnými právními předpisy.

balzám na vrásky rychlý obnovující krém proti stárnutí

V případě, corgemont suisse proti stárnutí jsme osobní údaje získali od Vás na základě Vašeho souhlasu, budou Vaše osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je v souhlasu uvedena. Pokud jsou osobní údaje získávány a uchovávány proto, že jsou nezbytné k plnění smlouvy, budou uchovávány pouze po dobu trvání smlouvy nebo po jinou dobu stanovenou ve smlouvě.

Pokud jsou osobní údaje získávány za účelem dozoru nad bezpečností léčiv, budou hlášení obsahující osobní údaje uchovávána po dobu stanovenou v právních předpisech EU a místních právních předpisech týkajících se farmakovigilance bezpečnosti léčiv. Obvykle budou uchovávána minimálně po dobu 10 let od stažení výrobku z trhu v poslední zemi, kde je produkt obchodován.

přísada proti stárnutí

Ve všech ostatních případech budou Vaše osobní údaje uchovávány pouze po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, po dobu nezbytnou k řešení sporů nebo po dobu stanovenou na základě přísných kritérií stanovených v rámci Programu ochrany dat skupiny Group Data Protection Program.

Pro sdělení konkrétních informací ohledně doby uchování osobních údajů nás prosím kontaktujte na info ewopharma. Máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů z našeho systému, jejich omezení nebo opravu.

Sedem krokov k silnejšej viere - Doug Batchelor

V případě, že uchováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat zasláním e-mailu kontaktní osobě, která je uvedena na Vaší žádosti corgemont suisse proti stárnutí udělení souhlasu. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost předchozího zpracování. V určitých případech zejména pokud zpracováváme Vaše osobní údaje z titulu oprávněného zájmu máte právo podat námitku proti zpracování osobních údajů.

Za určitých okolností můžete využít rovněž práva na přenositelnost osobních údajů zejména pokud zpracováváme Vaše osobní údaje z titulu plnění smlouvy nebo pokud jste se zpracováním osobních údajů udělil a souhlas.

Herbamedicus - Koňská mast, Unicatum, Kokosový olej a další

Všechny žádosti budou posuzovány individuálně. V případě, že však odmítnete osobní údaje poskytnout, je možné, že s Vámi nebudeme moci navázat jakoukoliv komunikaci.

Žádná z částí této publikace nesmí být v jakékoli formě digitální nebo mechanické, včetně fotokopií, nahrávání nebo jiných způsobů ukládání nebo získávání informací - reprodukována nebo přenášena bez předchozího písemného souhlasu společnosti Armacell Switzerland AG.

Jednotlivé případy budou řešeny individuálně. Kromě přibližného místa IP adresy jsou informace shromážděné službou Google Analytics převážně anonymními daty o provozu, jako jsou informace o prohlížeči, informace o zařízení a o jazyku.

Neuchováváme další informace, jako je například věk, pohlaví, zájmy nebo bankovní údaje. Shromážděné informace slouží k poskytnutí přehledu o tom, jakým způsobem návštěvníci vstupují na naši webovou stránku a využívají ji.

Herbamedicus

Takové informace využíváme za účelem zlepšení naší služby a zkušenosti uživatelů. Údaje nejsou používány k žádnému dalšímu účelu, jako je například profilování osob, které vstoupí na naše webové stránky.

Po vyřízení požadavku budou Vaše osobní údaje smazány. I přestože jsme přijali bezpečnostní opatření, nemůžeme zaručit zabezpečení informací, které zasíláte prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím internetu. Zvláštní pozornost byste měli věnovat rozhodování o tom, jaké informace nám corgemont suisse proti stárnutí emailem nebo je zveřejníte na našich webových stránkách.

proti stárnutí koupit oz

Doporučujeme Corgemont suisse proti stárnutí vyhledat na příslušné webové stránce další informace o zásadách ochrany osobních údajů. Používáme také stránku na Facebooku týkající se některých našich produktů. Pokud se rozhodnete sdílet informace na Facebooku, budou se tyto sdílené informace řídit zásadami ochrany osobních údajů těchto stránek.

Stránky sociálních sítí s námi mohou sdílet informace a mohou zveřejňovat informace o Vaší návštěvě našich webových stránek na svých stránkách. Nastavení soukromí si můžete změnit přímo na stránkách  Facebooku. Cookies jsou malé textové soubory, které ve Vašem počítači uloží webová stránky, kterou navštívíte.

Používají se zejména za účelem správného a efektivního fungování webových stánek a stejně tak za účelem poskytování informací vlastníkovi webových stránek. Jak mohu změnit nastavení cookies? Většina webových prohlížečů umožňuje kontrolu cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče. Více o cookies, včetně toho, jak nastavit spravovat a vymazat cookie, naleznete na www.