CO VÁS TRÁPÍ?

Belotero měkké nasolabiálne záhyby. Co vás trápí? - Renew Aesthetic Clinic

Jedna krabička obsahuje 2 sterilní jehly velikosti 27G ½, 1 leták s instrukcemi a 2 štítky umožňující zpětné sledování.

vrásky pod očima v 20

Sterilní jehly s označením CE jsou určeny pouze k jednorázovému použití. Objem dodávaného gelu v každé stříkačce je 1 ml. Složení Síťovaný hyaluronát sodný: Lidokain-hydrochlorid: Fosfátový pufr o ph 7 q. Je rovněž vhodný ke korekci atrofických jizev v obličeji. Obsažený lidokain má za cíl snížit lokální bolest spojenou s injekcí gelu a zlepšit pohodlí pacienta. Pro úspěšné ošetření je nezbytné, aby lékař absolvoval školení v injekčních technikách pro zvyšování objemu měkké tkáně.

Jizvy po akné (postakné)

Jsou nutné dobré znalosti anatomie a fyziologie ošetřovaného místa. Ošetření se musí provádět za náležitých aseptických podmínek. Doporučuje se použít jednu z dodávaných jehel.

nejlepší trend proti stárnutí

Je nutné použít jehly velikosti 27G ½ dodávané v balení, protože použití jehly s menším průsvitem by vyžadovalo při injikování implantátu větší sílu. Je nutné řídit se instrukcemi k použití jednotlivých přípravků. Množství gelu, které je třeba injikovat, závisí na ošetřované oblasti a požadované korekci. Neprovádějte nadměrnou korekci. Po injekci ošetřenou oblast jemně promasírujte, aby se přípravek rovnoměrně rozmístil.

CO VÁS TRÁPÍ?

Kontraindikace Přípravek BELOTERO Intense s lidokainem je kontraindikován: o v případě známé přecitlivělosti na některou složku přípravku, zejména na hyaluronát sodný, lidokain-hydrochlorid nebo lokální anestetika amidového typu, o u těhotných nebo kojících žen, o u mladých pacientů do 18 let, o u pacientů s obecnou infekcí.

Opatření pro použití Před ošetřením musí být pacient informován o prostředku, jeho kontraindikacích a možných nežádoucích účincích.

Protože nejsou k dispozici klinické údaje o snášenlivosti a účinnosti injekce přípravku BELOTERO Intense s lidokainem u pacientů s dřívějším nebo aktivním autoimunitním onemocněním nebo u pacientů se závažnými polyvalentními alergiemi či anafylaktickým šokem v anamnéze, musí u nich lékař rozhodnout o podání injekce přípravku BELOTERO Intense s lidokainem případ od případu podle povahy onemocnění a rovněž podle související léčby.

U těchto pacientů se doporučuje provést nejprve dvojitý test a neinjikovat přípravek, pokud dojde k rozvoji onemocnění. Rovněž se doporučuje tyto pacienty po podání injekce belotero měkké nasolabiálne záhyby sledovat. Přípravek BELOTERO Intense s lidokainem se nedoporučuje injikovat pacientům se streptokokovým onemocněním v anamnéze nebo pacientům s predispozicí k tvorbě hypertrofických jizev či keloidů.

Injekce kožních výplní do této oblasti může být spojena se zvýšenou četností a závažností nežádoucích účinků.

Etermis 3 2x1ml

Injekce kožních výplní do této oblasti může potenciálně vést k lokální cévním komplikacím, ischemii nebo nekróze. Přípravek BELOTERO Intense s lidokainem se nesmí používat společně s jinými belotero měkké nasolabiálne záhyby estetické medicíny, jako jsou peeling, dermabraze či jakýkoli jiný typ ošetření laserem, před úplným zhojením tkáně po posledním ošetření. Před použitím zkontrolujte, zda je vnitřní obal neporušený, a datum ukončení použitelnosti na stříkačce i jehle.

Nepoužívejte tyto přípravky po uplynutí doby použitelnosti nebo je-li obal otevřený či poškozený. U pacientů, kteří užívají antitrombotika, jako je aspirin, nebo nesteroidní antiflogistika, může belotero měkké nasolabiálne záhyby ke zvýšeným reakcím ve formě hematomů, uzlíků nebo krvácení v místě injekce. V případě pacientů trpících epilepsií, srdečním onemocněním, závažnou poruchou funkce jater nebo závažnou renální dysfunkcí či porfyrií musí lékař rozhodnout o podání injekce přípravku BELOTERO Intense s lidokainem případ od případu podle povahy onemocnění a rovněž podle související léčby.

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍPRAVKU BELOTERO INTENSE S LIDOKAINEM

Lékaři a sportovci by měli vzít v úvahu skutečnost, že lidokain může vést k pozitivním výsledkům antidopingových testů. Je třeba poznamenat, že přítomnost lidokainu může způsobit místní zarudnutí nebo přecitlivělost.

Předávkování Haras pomstí suisse proti stárnutí obvykle vede k příznakům toxicity pro centrální nervovou soustavu nebo kardiovaskulární toxicity. Při souběžném používání lokální podání Souběžné použití jiných lokálních anestetik nebo látek strukturně příbuzných lokálním anestetikům amidového typu je třeba zvážit také, neboť systémové toxické účinky se mohou sčítat.

Filler Lip

U pacientů s vrozenou methemoglobinemií, deficitem glukózofosfát dehydrogenázy a u pacientů, kteří jsou souběžně léčeni přípravky indukujícími vznik methemeglobinu, je třeba postupovat opatrně.

Sterilní je pouze gel, nikoli vnější povrch stříkačky. Používá-li se automatický systém, doporučuje se, aby si lékař nejprve přečetl návod k jeho použití a byl vyškolen v používání systému. Stříkačku a zbylý přípravek po použití zlikvidujte. Přípravek znovu nesterilizujte ani nepoužívejte opakovaně vzhledem k souvisejícím rizikům zahrnujícím infekci.

Zbavte se přirozeně očí tmavých kruhů

Pacient si belotero měkké nasolabiálne záhyby nanášet belotero měkké nasolabiálne záhyby pokožku make-up po dobu alespoň 12 hodin po ošetření a dále nesmí chodit do sauny, tureckých lázní ani se delší dobu vystavovat slunečnímu nebo UV záření po dobu 2 týdnů po ošetření. Není známa žádná interakce s jinými lokálními nebo lokoregionálními anestetiky. Nežádoucí účinky Před ošetřením musí lékař pacienty informovat o možných nežádoucích účincích.

Etermis 3 2x1ml

Během injekce může dojít k velmi mírnému krvácení, které samo vymizí, jakmile je podávání injekce ukončeno. Občas se může vyskytnout jeden nebo více z níže uvedených účinků, buď ihned, nebo jako opožděná reakce tento seznam není vyčerpávající : reakce obvykle spojené s injekcemi, jako jsou zarudnutí, erytém, edém nebo bolest, někdy doprovázené svěděním v ošetřené oblasti; tyto reakce mohou trvat týden, hematomy v ošetřené oblasti, zduření v ošetřené oblasti, indurace nebo uzlíky ošetřené oblasti, zbarvení nebo změna barvy ošetřené oblasti, alergie na belotero měkké nasolabiálne záhyby složku přípravku, zejména na hyaluronát sodný a lidokain-hydrochlorid, v literatuře byly hlášeny případy vzniku nekrózy, abscesů a granulomů po injekcích hyaluronátu sodného.

Tato vzácná potenciální rizika se však musí vzít v úvahu.

  1. Polsan xproti stárnutí
  2. Tento postup je velmi populární, protože s ní můžete obnovit mládí bez operace a vážných následků.
  3. Plniva na bázi kyseliny hyaluronové
  4. Tento postup se navíc nedoporučuje během kojení as nízkou hladinou srážení krve.
  5. Proč se na obličeji objevují vrásky

Pacienty je třeba požádat, aby svému lékaři renuvaderm ošetření proti stárnutí pleti všechny nežádoucí účinky, které trvají déle než jeden týden. Lékař pak může pacientovi předepsat vhodnou léčbu.

Belotero Forehead Lines and Wrinkles / Soft Tissue Filler Merz Aesthetics / Los Angeles

Viz obrázky 1, 2, 3 a 4. Neutahujte příliš. Přílišné utažení jehly může vést k pohybu konektoru Luer-lock a jeho uvolnění ze stříkačky. Uchovávání Uchovávejte při teplotě 2 C až 25 C.

Konturování rtů

Chraňte před světlem a mrazem. Zamezte mechanickým otřesům. Nepoužívejte opakovaně. Sterilizace vlhkým teplem.

Plniva na bázi kyseliny hyaluronové

Teplota pro uchovávání: 2 C 25 C Č. Nahlédněte do návodu k použití. Nepoužívejte, je-li obal poškozený.